+ Dịch vụ Kế toán 24h +

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • black color

Dịch vụ kế toán 24h

Sample image

Dịch vụ: Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu; Báo cáo thuế hàng tháng... Xem tiếp.

Sample image

Tư vấn thành lập doanh nghiệp và các vấn đề liên quan khác. Xem tiếp

Phục vị Quý khách hàng tốt nhất.

Kế Toán 24h đã giúp các doanh nghiệp nâng cao được công tác quản lý tài chính, kế toán, tư vấn thuế, báo cáo thuế...

UY TÍN - CHẤT LƯỢNG
Luôn tin tưởng làm hài lòng quý khách

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp

Tập thể nhân viên Kế toán 24h là những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực Thuế - Kế toán.

Tìm hiểu về Kế toán quản trị

Email In PDF.
Kế toán quản trị là lĩnh vực chuyên môn của ngành kế toán nhằm nắm bắt các vấn đề về thực trạng, đặc biệt thực trạng tài chính của doanh nghiệp; qua đó phục vụ công tác quản trị nội bộ và ra quyết định quản trị. Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát, đánh giá doanh nghiệp đó.
Thông tin mà kế toán quản trị cần nắm bắt bao gồm cả thông tin tài chính và thông tin phi tài chính.

Bản chất của thông tin trong kế toán quản trị là thông tin quản lý, không phải thông tin tài chính đơn thuần. Trước khi tập hợp thông tin kế toán quản trị phải biết rõ mục đích của thông tin đó.

Vai trò trách nhiệm truyền thống của kế toán quản trị đang được mở rộng bao hàm cả các nhu cầu đối với quá trình ra quyết định chiến lược kinh doanh. Cán bộ kế toán quản trị ngày nay không còn đơn thuần làm công việc đo, đếm. Các kỹ năng tài chính của người làm kế toán quản trị có được từ kinh nghiệm và đào tạo đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều hoạt động của doanh nghiệp. Người làm kế toán quản trị ngày nay cần phải hiểu được các lĩnh vực chức năng khác như marketing, tài chính, quản trị hòa quyện với các quyết định của kế toán thế nào.

Những tiến bộ trong hàng chục năm qua đã làm cho những nhà kế toán quản trị có thể trở thành một phần trong đội ngũ các nhà quản lý làm gia tăng giá trị của tổ chức.


Vai trò của các kế toán viên quản trị

Các nhà kế toán quản trị phải tham gia vào việc xây dựng và thực hiện chiến lược, sau đó biến các dự định chiến lược và năng lực thành các biện pháp quản trị và vận hành.

Kế toán quản trị đã chuyển chức năng từ người lưu giữ sổ sách, số liệu trong quá khứ để trở thành nhà thiết kế của những hệ thống thông tin quản trị trọng yếu của tổ chức.

Những hệ thống đo lường hiệu quả hiện có, ngay cả những hệ thống dựa trên nền tảng quản lý trên cơ sở hoạt động (ABC hay ABM), cũng chỉ tập trung và việc cải thiện các quy trình hiện tại. Ngược lại, phương pháp bảng điểm cân bằng (balanced scorecard) tập trung vào những quy trình mới nào cần thiết để đạt những mục tiêu về hiệu quả có tính đột phá cho khách hàng và cổ đông.


Nội dung công việc của kế toán quản trị


Hạch toán chi phí

Nội dung chính là xác định chi phí chứ không phải là hạch toán thật chính xác vì các số liệu chỉ phục vụ mục tiêu nội bộ, không có tính pháp lý. Các thông tin chi phí này được phép sử dụng linh hoạt hơn thông thường.

Kiểm soát và lập kế hoạch

Kết hợp nhịp nhàng quy trình lập kế hoạch, đánh giá với các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Đánh giá hiệu quả


Công việc này lại cần chú trọng tới các hiệu quả phi tài chính dựa trên các dữ liệu tài chính.


Sự khác biệt giữa Kế toán tài chính và Kế toán quản trị

Cả hai loại kế toán này đều dựa trên cùng một nguồn dữ liệu chung, thậm chí đội ngũ xử lý là một song do mục tiêu khác nhau nên có nhiều điểm khác nhau:

* Kế toán tài chính chủ yếu hướng đến đối tượng bên ngoài: cổ đông, thuế, đối tác... còn kế toán quản trị chủ yếu chỉ phục vụ các đối tượng bên trong công ty.

* Kế toán quản trị chú trọng tương lai, kế toán tài chính đi sâu vào quá khứ.

* Kế toán tài chính nhấn mạnh tính chính xác, khả năng xác minh còn kế toán quản trị chú trọng đến sự kịp thời, không cần thật chính xác, thậm chí nhiều ước định. Môn này cũng nhấn mạnh liên quan để lập kế hoạch và kiểm soát nội bộ hơn.

* GAAP: Kế toán tài chính buộc phải tuân theo, kế toán quản trị thì không.
 


Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn Thuế - Kế Toán miễn phí.
DỊCH VỤ KẾ TOÁN 24H
Địa chỉ: 166/31/21 Lê Trung Đình, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM

194 Hà Huy Giáp, p. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng

Email: info@ketoan24h.com

Website: http://www.ketoan24h.com
Tel: +84(8) 66575731 -
Fax +84(8) 37655480

 

Tại TP HCM

Hotline: 0908.677.841 - 0909.707.731

 

Tại TP Đà Nẵng

Hotline: 0905.631.168 - 0938.667.505

 

Bảng quảng cáo